MENU

Internet potřebuje změnu. Stručně a jasně o aktu o digitálních trzích

Publikováno | 2 minuty | 441 slov | Marcel Kolaja | Zdroj fotografie: Marvin Meyer na Unsplash

Pamatujete si ještě na svět bez Internetu a sociálních sítí? Denně trávíme na sítích průměrně 2,5 hodiny denně. Přičemž každý den se na ně alespoň jednou podívá více než čtyři pětiny populace. A mladých lidí do 29 let dokonce 95 %. * Ale sociální sítě jsou pouze jednou z aktivit, kterou trávíme čas on-line. Čteme si články, nakupujeme nebo si píšeme s přáteli. Digitální svět se stal naším každodenním hřištěm, druhou realitou, ve které žijeme.

Celkově tyto platformy on-line hrají významnou roli při vytváření „digitální hodnoty“, která je základem budoucího hospodářského růstu v Evropě. Mají proto zásadní význam pro fungování jednotného trhu. Právě velcí technologičtí giganti jako Google, Facebook nebo Amazon hrají ve svých oborech prim a drží si monopolní postavení na svých segmentech trhu. A akt o digitálních trzích, připravovaná evropská legislativa, by měla tyto nerovné tržní podmínky narovnat, dopřát i menším firmám prostor na trhu a přinést větší možnosti pro uživatele.

Zaměřili jsme se na žáby na prameni

V evropské digitální ekonomice existuje přibližně 10 000 platforem on-line. Většinou jde o malé a střední podniky, ale majoritní podíl na trhu zabírají právě velké společnosti. Díky tomu mají tyto velké platformy významný dopad na digitální trhy a kontrolují, kdo další na ně bude mít přístup. Na trhu tak působí jako žáby na prameni. Jejich společným rysem je, že propojují mnoho podniků s koncovými uživateli, a to výměnou za jejich osobní údaje. Jejich dominantní postavení může mít negativní dopad na kvalitu služeb a inovací. V některých případech mohou tyto žáby na prameni dokonce ovlivnit fungování demokracie.

Zákon o digitálních trzích by měl stanovit jasná pravidla pro tyto žáby na prameni a zajistit rovné podmínky pro každého. Jenom s dobře nastavenými pravidly se budou moci menší hráči účastnit soutěže a uživatelé budou mít možnost přejít na alternativní platformy.

A ačkoli je akt o digitálních trzích nástrojem vnitřního trhu, je důležité mít na paměti, že vše by nakonec mělo být o samotných uživatelích. Přímý prospěch by měli mít i občané, nejen byznysová sféra. Každý z nás by měl mít možnost vybrat si mezi aplikacemi a službami, které chce využívat. Jsou to naše data, která se dennodenně využívají ve prospěch ostatních a měli bychom nad nimi opět získat kontrolu.

A ačkoli je akt o digitálních trzích nástrojem vnitřního trhu, je důležité mít na paměti, že vše by nakonec mělo být o samotných uživatelích. Přímý prospěch by měli mít i občané, nejen byznysová sféra. Každý z nás by měl mít možnost vybrat si mezi aplikacemi a službami, které chce využívat.
Jsou to naše data, která se dennodenně využívají ve prospěch ostatních a měli bychom nad nimi opět získat kontrolu.
*dle průzkumu AMI Digital Index 2021

ČTĚTE DÁL!

Šmírovací reklama o vás ví víc než vlastní babička

Přesná cílení reklamy jsou vykoupena vaším soukromím. Jaká úskalí přináší šmírovací reklama a proč by vás to mělo zajímat?

Zabijácké akvizice

Digitální obři skupují menší firmy, aby zničili konkurenci či získali více dat. Podpořme malé společnosti!

Férová pravidla pro všechny

90 % z 10 000 platforem v EU jsou malé a střední podniky. Kvůli velkým predátorům ale nemají šanci. Pojďme to změnit!

Šmírovací reklama o vás ví víc než vlastní babička

Přesná cílení reklamy jsou vykoupena vaším soukromím. Jaká úskalí přináší šmírovací reklama a proč by vás to mělo zajímat?

Zabijácké akvizice

Digitální obři skupují menší firmy, aby zničili konkurenci či získali více dat. Podpořme malé společnosti!

Férová pravidla pro všechny

90 % z 10 000 platforem v EU jsou malé a střední podniky. Kvůli velkým predátorům ale nemají šanci. Pojďme to změnit!